NOTĂ DE INFORMARE GDPR

Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Ultima actualizare: 30 iunie 2018

Această informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de S.C. Noobz Advertising S.R.L.
Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru https://web.noobz.ro/, numit în continuare ”Web Noobz”.

Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Gradul de acces la website-ul noastre are 2 nivele de acces: vizitator și client.

Vizitator

În calitate de VIZITATOR, nu îți solicităm și nu colectăm niciun fel de date personale, însă utilizăm cookie-uri. Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website-urile noastre sunt disponibile aici.

Client

În calitate de CLIENT, este necesar ne scrii completând Formularul de Contact de pe site, prin care ne transmiți datele personale precum: nume, prenume, email, număr de telefon și un mesaj prin care să ne comunici cerințele și întrebările cu privire la serviciile de pe site-ul Web Noobz.

Orice utilizator world wide web care ne scrie completând formularul de contact de pe site-ul Web Noobz își oferă explicit acordul de a-i fi preluate datele personale menționate mai sus.

Temeiuri legale de prelucrare a datelor personale

În cazul transmiterii unui mesaj prin Formularul de contact din platforma noastră, prelucrăm datele tale personale în baza consimțământului tău pentru a putea răspunde mesajului pe care ni l-ai trimis și pentru a-ți transmite periodic modificările, completările sau ofertele cu privire la serviciile Web Noobz, pe care le vom numi în continuare comunicări de marketing.

Ai posibilitatea de a îți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor tale de către noi, urmând să încetăm prelucrarea datelor tale.

Durata de stocare

Dacă ne-ai trimis un mesaj prin Formularul de contact de pe platforma Web Noobz, vom prelucra datele tale personale până la momentul la care îți dorești să le ștergem. Solicitarea de retragere a consimțământului de utilizare a datelor tale personale va trebui transmisă prin email la madalina@noobz.ro, semnată și datată, iar aceasta va avea termen de procesare de maxim 7 zile lucrătoare.

Vom șterge toate datele tale personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când îți retragi consimțământul (dacă prelucrarea datelor tale se bazează pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor tale personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

Persoane terțe

Cu excepția situațiilor prevăzute expres în această informare, nu divulgăm sau transferăm datele tale personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară sau furnizori de soluții de management al contactelor. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor tale personale.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor tale personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Te vom informa cu privire la încălcarea securității datelor tale personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile tale.

Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale

Ai următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor tale personale:

Dreptul de acces la datele personale – Prin solicitare scrisă, semnată și datată, transmisă pe email la madalina@noobz.ro

Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte. – Poți solicita rectificarea datelor personale inexacte printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă pe email la madalina@noobz.ro

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale.
Acest drept este disponibil atunci când:
a. contești acuratețea datelor tale personale pe care le prelucrăm;
b. prelucrarea datelor personale este ilegală,
c. nu avem nevoie de datele tale personale pentru scopul prelucrării, însă soliciți păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
sau
d. te opui prelucrării datelor tale personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor tale.

Dacă ai orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor tale personale sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare, precum și să îți exerciți oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: madalina@noobz.ro

Vom analiza fiecare solicitare și îți vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării tale.
În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea ta sau avem dificultăți în rezolvarea cererii tale, te vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea ta.

În cazul în care consideri că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit de răspunsurile noastre, poți formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, poți să te adresezi și instanțelor de judecată.

Modificări ale Notei de informare

Dacă ne decidem să modificăm această notă de informare, vom publică o nouă versiune aici, care o va înlocui pe aceasta, anunțând data modificării ei.

Operatorul datelor cu caracter personal

S.C. Noobz Advertising S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 6, str. Drumul Timonierului, nr. 11-13, bl. 109, ap. 47, Parter, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/1705/2015, cod unic înregistrare 34098648.

Ești pregătit să ne cunoaștem și să lucrăm împreună?

SĂ ÎNCEPEM!

BLOG

25 iunie 2018
Cum afectează rata de conversie timpul de încărcare pe website
Timpul de încărcare pe website este unul dintre factorii principali care afectează rata de conversie online. Pentru cei dintre voi care nu știați, un timp de încărcare pe site mai mare de 2 secunde poate duce la înjumătățirea numărului...
03 aprilie 2018
Vreau un website – Care este primul pas
Prezența online nu este o joacă de copil, iar dacă nu ai grijă cum împachetezi informația, riști să se întoarcă totul împotriva ta ca un boomerang. Iar acest lucru vi-l confirmă o persoană care a experimentat tot ce se...
30 martie 2018
Web Design – Un dicționar rapid pentru începători
Web Design-ul este un proces complex de colectare a ideilor și cerințelor și aranjarea elementelor într-o manieră estetică, ținând cont de anumite principii specifice scopului care este urmărit. Web Design este un proces similar cu cel de creație, al...
27 martie 2018
Web Development sau drumul de la idee la site, aplicație sau forumuri
Web Development este un termen folosit pentru o arie foarte largă de aplicabilitate. Rezultatul unui proces de web development poate varia de la o pagină de internet statică sau un landing page, până la aplicații complexe, cum ar fi...