TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul https://web.noobz.ro/ este proprietatea S.C. Noobz Advertising S.R.L., numită în continuare „Web Noobz”.
Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul https://web.noobz.ro/, numit generic în continuare și „site-ul”. Email contact: madalina@noobz.ro

Accesul și utilizarea site-ului https://web.noobz.ro/ se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 1. Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online.

Pentru a obține acces la site, și deci la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin el, trebuie să obtineți acces la www (world wide web), direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la world wide web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces.

Noobz Advertising nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

 1. Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

Web Noobz oferă acces liber la site-ul https://web.noobz.ro/ și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Noobz Advertising sau a clienților săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, Web Noobz nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Dacă în calitate de utilizator remarcați pe site conținut care încalcă legile în vigoare vă rugăm să ne semnalați pentru a îl putea înlatura urgent. Web Noobz va demara de urgență măsuri care să înlăture conținutul ilicit.

Web Noobz sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături („link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Web Noobz nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Web Noobz nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzata de sau în legatura cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Web Noobz prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică raspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Web Noobz își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Web Noobz sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

 1. Reguli de utilizare:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra carora Web Noobz deține în exclusivitate toate drepturile de autor;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reteaua Web Noobz sau a rețelei Web Noobz sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Web Noobz care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Web Noobz prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale („spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
 • violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Web Noobz va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de încălcări.
 1. Disponibilitatea serviciilor

Web Noobz își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Web Noobz nu este raspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Web Noobz poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

 1. Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizati acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

Utilizarea site-ului se face pe propria raspundere. Web Noobz se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Web Noobz nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumparate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerintele
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Web Noobz sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

 1. Limitarea răspunderii

Web Noobz nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Web Noobz a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul Web Noobz
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Web Noobz, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa madalina@noobz.ro

Acest site este oferit în această foră fără alte garanții. Web Noobz nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Web Noobz este dezvoltat/operat/administrat de:

S.C. Noobz Advertising S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sector 6, str. Drumul Timonierului, nr. 11-13, bl. 109, ap. 47, Parter, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/1705/2015, cod unic înregistrare 34098648, având cont bancar IBAN RO30 CECE B317 30RO N394 1717, deschis la CEC Bank., sucursala Alexandru Obregia, reprezentată legal de Gănescu Elena-Mădălina, în calitate de Administrator.

Ești pregătit să ne cunoaștem și să lucrăm împreună?

SĂ ÎNCEPEM!

BLOG

25 iunie 2018
Cum afectează rata de conversie timpul de încărcare pe website
Timpul de încărcare pe website este unul dintre factorii principali care afectează rata de conversie online. Pentru cei dintre voi care nu știați, un timp de încărcare pe site mai mare de 2 secunde poate duce la înjumătățirea numărului...
03 aprilie 2018
Vreau un website – Care este primul pas
Prezența online nu este o joacă de copil, iar dacă nu ai grijă cum împachetezi informația, riști să se întoarcă totul împotriva ta ca un boomerang. Iar acest lucru vi-l confirmă o persoană care a experimentat tot ce se...
30 martie 2018
Web Design – Un dicționar rapid pentru începători
Web Design-ul este un proces complex de colectare a ideilor și cerințelor și aranjarea elementelor într-o manieră estetică, ținând cont de anumite principii specifice scopului care este urmărit. Web Design este un proces similar cu cel de creație, al...
27 martie 2018
Web Development sau drumul de la idee la site, aplicație sau forumuri
Web Development este un termen folosit pentru o arie foarte largă de aplicabilitate. Rezultatul unui proces de web development poate varia de la o pagină de internet statică sau un landing page, până la aplicații complexe, cum ar fi...